HOLD START

Motorcykel

tirsdag august 20
P.t. er der ingen hold.

Prisliste for kørekort til motorcykel:

Lovpakken indeholder:

4 lektioner på manøvrebane
13 lektioner på vej
5 lektioner på køreteknisk anlæg
29 lektioner teoriundervisning (lovkrav)
Vi tilbyder ubegrænset teori (1år)

Pris: kr.  12.490,-

Derudover skal du regne med følgende udgifter:

 • Lægeattest hos egen læge ca. 500,-
 • Pasfoto: ca 100,-
 • Førstehjælpskursus 600,- (Kun ved førstegangs erhvervelse)
 • Gebyr til Færdselsstyrelsen for teori og praktisk prøve 1170,-
 • Ekstra kørelektioner 500,- pr. lektion (45 min)
 • Bane gebyr til køreprøven for EU-prøver: 450,- pr. køreprøve
 • 1 par motorcykelstøvler (vi har tøj, hjelm og handsker)

MOTORCYKLENS TEKNIK

Her kan du læse og se om motorcyklens teknik. Det kan der blive stillet spørgsmål til, når du skal til den praktiske prøve.

Der bliver stillet tre spørgsmål til motorcyklens teknik, og du skal kunne svare på dem, før du kommer ud at køre.
Så det er en god ide at lære det udenad..

Hydrauliske bremser

 • Må højst kunne trækkes 2/3 til.
 • Skal have en mindre frigang.
 • Må ved konstant påvirkning ikke give efter.
 • Må højst kunne trædes 2-3 cm. ned til bremsepunkt, uden at foden kommer i ubekvem stilling.
 • Bremsepedalen skal have en skridsikker overflade og sidde fast.
 • Pedalen skal være placeret hensigtsmæssigt i forhold til fodhviler.
 • Bremsepedalen skal have en mindre frigang, og må ikke synke ved konstant påvirkning.
 • Bremsevæskestanden skal være mellem min. og max.
 • Bremsesystemet skal være tæt og uden udsivning fra bremserør /slanger.
 • Bremserør og bremseslanger skal være ubeskadigede, og må ikke kunne klemmes mod dele af motorcyklen.

Styreapparat

 • Håndtag må ikke sidde lavere end sædet.
 • Der skal være tilstrækkelig plads til førerens hænder ved fult styreudslag.
 • Forhjulet skal præcist følge styrets bevægelser.
 • Styr og håndtag skal sidde fast.
 • Ingen slør i kronrør/styrestamme, gaffelkrone/samlestykke, teleskoprør.
 • Styret skal kunne drejes let og uden mislyde.
 • Styreapparatets bevægelse må ikke hindres af udstyr eller lignende.

Lygter

 • Skal kunne ses på en afstand af min. 300 m.
 • Skal kunne oplyse vejen min. 100 m
 • Skal have en kontrol lampe
 • Må godt virke blændende.
 • Positionslys , nærlys & fjernlys skal være hvidt/gulligt.
 • Skal kunne ses på en afstand af 300 m.
 • Skal lyse væsentligt kraftigere end baglygter.
 • Skal være røde, men ikke trekantede.
 • Skal lyse gult og blinke 60-120 gange pr. min.
 • Skal kunne ses i stærk sollys.
 • Skal være hvidt
 • Skal kunne aflæses fra min. 20 m afstand.
 • Alle lygter skal kunne lyse , og have ens farve og lysstyrke.

Motor

 • Motoren må ikke larme unødvendigt.
 • Motoren må ikke være tilsløret af udsivende olie.
 • Udstødningen skal sidde fast og have en tæt lyddæmper.

Dæk

 • Dæk og hjulfælge skal være ubeskadigede.
 • Hjuleger skal være hele , tilstrækkeligt spændt og ingen mangler.
 • Hjullejer tilstrækkeligt spændt og uden slør.
 • Dæk min. 1 mm i hovedmønster

Hornet

 • Hornet skal have en klar og konstant tone.